ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปี 2558

ประกาศการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปี 2558...

รายละเอียด »

ประชาสัมพันธ์การรับจัดอาหารจากกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์การรับจัดอาหารจากกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม...

รายละเอียด »


กิจกรรม

ศพจ.น่านส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปไม้ไผ่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานน่านส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปไม้ไผ่ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สู่ชุมชน...

รายละเอียด »

การฝึกอบรมตามพระราชดำริฯ

การฝึกอบรมตามพระราชดำริฯ โครงการหวายและเครื่องเงินเมืองน่าน...

รายละเอียด »